Zika Virüsü ve Gebelik


Yenidoğanda gelişim geriliği, zeka geriliği, duyu kaybı ve görme problemleri yaratmaktadır. Anne karnında ya da doğumdan hemen sonra fark edilebilmektedir (10, 15). Bu sorunlar, genellikle ömür boyu sürerken, hafiften şiddetliye kadar değişen aralıkta olabilir veya bazı durumlarda hayatı tehdit edici boyutta olabilir. Konjenital ZIKV enfeksiyonu olan bebeklerde ise prognoz bilinmemektedir (15, 16).

2015 yılında Brezilya’da ZIKV’nün salgı- nı sırasında doğmuş mikrosefalili 35 bebeğin ele alındığı bir çalışmanın sonuçlarına göre bu bebeklerde saptanan beyin anormallikleri intrakraniyal kalsifikasyonlar, ventrikülomegali ve nöronal migrasyon bozuklukları (lizensefali ve pakigiri) şeklindedir. Vakaların %74’ünde (n:28) ağır mikrosefali bulgusu gözlemlenmiş- tir. Diğer anomaliler ise konjenital kontraktürler ve ayak deformitesi (clubfoot)’dir (17). ZIKV enfeksiyonlarını önlemek veya tedavi etmek için kullanılabilir hiçbir aşı veya ilaç bulunmamaktadır. Bu nedenle, vektör yoğunluğunun azaltılmasına yönelik önlemler ve kontrol uygulamaları, ZIKV enfeksiyonlarından korunmada önemli yer tutar (18).


Detaylı bilgi için
http://dergipark.gov.tr/download/article-file/338002
Daha yeni Daha eski