Kürtaj Kaçıncı Haftaya (Aya) Kadar Yapılabilir?

Kürtaj kaçıncı haftaya(aya) kadar yapılabilir
Kürtaj
1983 yılından beri geçerli olan yasalara göre isteğe tıbbı gerekçe olmaksızın tamamen kadının ya da çiftin isteği ile isteğe bağlı kürtaj (bebek aldırma) 10. gebelik haftasına (yani 2,5 ay) kadar yapılabilmektedir.

Hamile kadının son adet tarihinin ilk gününden itibaren ve ultrason ölçümleri ile hesaplama yapılarak gebelik haftası tespit edilir. Bu hesaplamaya göre gebelik 10. haftayı geçmemişse isteğe bağlı kürtaj yapılabilir.

Gebelikte 10 hafta ay olarak yaklaşık 2,5 aya denk gelmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta gebeliğin 10. haftayı 1 gün dahi geçmiş olması yasal olarak kürtaja engeldir. ( Gebelik hesaplama aracı ile hesaplamanızı yapabilirsiniz. )

Ancak anne ve bebeğin hayatını tehlikeye sokacak anormaliler ve sağlık sorunları (engelli olması durumu) varsa  gebelik 10. haftayı geçse bile kürtaj ya da ilaçlarla düşük yöntemleri ile hamileliğin sonlandırılması mümkündür. Bu durum yalnızca hekim kararı ile mümkündür.

Kürtaj gebelik kaç haftalıkken yapılır/yapılabilir?

Tıbben kürtaj her hamilelik haftası yapılabilmektedir. Ancak gebelik haftaları ilerledikçe riskler artacaktır. Bebek büyüdükçe kürtaj her ne kadar yapılabilse de riskler arttığı için 10. haftaya kadar yapılması önerilmektedir. En uygun dönem ise son adetin ilk gününden itibaren 6- 7.5 hafta arası gibi görünüyor.

Kürtaj sonrası kanamalar

Hiç kanama olmayabileceği gibi bazen kürtaj sonrası adet kanaması kadar, 5-6 gün süren kanama olabiliyor.
Bazen de hiç kanama olmayıp (özellikle doğum yapmamış ve stresli kadınlarda rahim ağzı erken kapanıyor),birkaç gün sonra rahim içinde biriken kanın etkisiyle pıhtılı, parçalı, kasıklarda basınç şeklinde ağrıyla birlikte kanama ortaya çıkabiliyor.

Kürtaj sonrası cinsellik

Gebeliğin büyüklüğüne bağlı olmakla birlikte en az 1 hafta cinsel ilişki önerilmiyor.

10 haftadan büyük gebeliklerde kürtaj

Yasal olarak 10 haftadan büyük gebeliklerde kürtaj yapılmamaktadır. Ancak anne ve bebeğin hayatını tehlikeye sokacak bir durum varsa kurul kararı ile kürtaj yapılabilmektedir. 

10 haftadan büyük gebeliklerde rahim tahliyesini gerektiren, kadının hayatını ya da hayati organlarından birini tehdit eden ya da çocuk için tehlikeli olan hastalıklar ve durumlara aşağıdaki listede yer verilmiştir.

A- Doğum ve Kadın Hastalıklarına bağlı nedenler

1-Daha önceki major uterin harabiyet ve hasarları
 • a) Sezeryan Ameliyatı 
 • b) Miyomektomi 
 • c) Uterus Rüptürü 
 • d) Geniş perforasyon 
 • e) Geçirılmiş vajinal plastik operasyonlar
2) Rekürren preeklampsi-eklampsi 
3) İzoimmünizasyon 
4) Mole hidatiform

B- Ortopedik nedenler
 1. Osteogenezis imperfekta 
 2. Ağır kifoskolyoz 
 3. Doğumu güçleştiren osteomiyelit 
 4. Faaliyet halinde bütün mafsalları ilgilendiren osteoartiküller hastalıklar
C- Kan hastalıklarına bağlı nedenler
 1. Lösemi 
 2. Kronik anemiye neden olan hastalıklar 
 3. Lenfomalar 
 4. Pıhtılaşma defektleri 
 5. Hemolitik sanlıklar 
 6. Agranülositozis 
 7. Tromboembolik hastalıklar 
 8. Hemoglobinopatiler ve thalasemi sendromları (ağır klinik ve hematolojik bozukluğa neden olan)
 9. Gamaglobulinopatiler
D- Kalp ve dolaşım sistemi hastalıkları
 1. Doğumu engelleyen konjenital ve akkiz kalp hastalıkları 
 2. Kalp yetmezliği, perikardit, miyokardit, miyokard enfarktüsü, aşikar koroner yetmezliği, arteriyel sistem anevrizmaları 
 3. Ağır tromboflebitler ve lenfatik sistem hastalıklan
 4. Ağır bronşektaziler 
 5. Solunum fonksiyonunu bozan kronik akciğer hastalıkları
E- Böbrek hastalıkları
 1. Akut ve kronik böbrek hastalıkları
F- Göz hastalıkları
 1. Dekolman 
 2. Renal hipertansif ve diyabetik retinopatiler
G- Endokrin ve mctabolik hastalıklar
 1. Feokromositoma 
 2. Adrenal hiperfonksiyon ya da yetmezliği 
 3. Kontrol altına alınamayan hipotiroidi veya hipertiroidi 
 4. Paratroid hiperfonksiyon ya da yetmezliği 
 5. Ağır hipofiz hastalıklan
H- Sindirim sistemine bağlı nedenler
I) Gebeliğin devamını engelleyen sindirim organları hastalıklar

İ- İmmünolojik nedenler
 1. İmmün yetmezliği hastalıkları 
 2. Kollajen doku hastalıkları
J- Bütün malign neoplastik hastalıkları

K- Nörolojik nedenler
 1. Grand mal epilepsi 
 2. Multiple skleroz 
 3. Muskuler distrofı 
 4. Hemipleji ve parapleji 
 5. Gebeliğin devamını engelleyen ağır nörolojik hastalıklar
L- Ruh hastalıklarına bağlı nedenler
 1. Oligofreni 
 2. Kronik şizofreni 
 3. Psiko manik depresif (PMD) 
 4. Paranoya 
 5. Uyuşturucu bağımlılıklan ve kronik alkolizm
M- Enfeksiyon hastalıkları
 1. Kızamıkçık
 2. Toksoplazmozis 
 3. Sitomegalovirus 
 4. Herpes virus grubu hastalıklar
 5. Cüzzam 
 6. Sıtma 
 7. Frengi 
 8. Brusella ve diğer ağır kronik enfeksiyonlar.
N- Konjenital nedenler 
 1. Marphan sendromu 
 2. Mesane ekstrofisi 
 3. Down sendromu 
 4. Sakat çocuk doğurma ihtimali yüksek diğer herediter hastalıklar 
 5. Gonadlara zararlı röntgen ışını ve ilaç 
 6. Teratogenik ilaçlar 
 7. Nörofibromatozis
* liste: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.5.837395.pdf adresinden alınmıştır.

Post a Comment

Yazıya bir yorum yap

Daha yeni Daha eski